Repetities van CRM Deo Datus

Repetities van het CRM Deo Datus bijwonen

Het koor staat open voor nieuwe leden. Wie het leuk vindt om een paar keer een dinsdagavond mee te zingen, is welkom om 19.45 uur in Het Kruispunt aan de Touwlaan. Na afloop van een repetitie is er traditiegetrouw een gezellige borrel. Het koor bruist van de nieuwe ideeën. Wie dat mee wil beleven, wandelt gewoon een keer op een dinsdagavond binnen. Meer informatie via voorzitter Lucas Bruinius, vrz@crmdeodatus.nl