Ontstaan

In december 1980 en januari 1981 werden in diverse plaatselijke streek- en kerkbladen artikelen geplaatst, waarin een oproep wordt gedaan om te trachten een regionaal mannenkoor op te richten.

KLIK HIER VOOR MEER!

Luister naar ons koor

Wij hebben een CD uitgebracht Adoramus
 
Een CD met diversen tracks
Luister en geniet van CRM Deo Datus.
 

KLIK HIER!

Nieuws

Leden van Deo Datus kunnen zich nu inloggen op de Website

KLIK HIER VOOR MEER...

Laatste update 18-04-2021

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming     webmaster@crmdeodatus.nl